PISANJE BESEDIL

Prispevki, članki (predstavitev ljudi, dogodkov…), tudi za medije (sredstva javnega obveščanja- Slov. novice, Kmečki glas, obč. glasila Krasa in Brkinov, Primorski dnevnik…)

/ Olga, 041 396 788, Sežana

Podobne objave